Poliuretan İnjeksiya Sistemi
Tətbiq Sahələri:
• Bütün tikinti sahələrində neqativ su sızıntılarının qarşısının alınmasında
• Tunel və yeraltı keçidlərdə
• Beton su anbarlarında
• Tullantı su çənlərinin injeksiyasında
• Tikililərin soyuq dərzlərinin birləşmələrində
• Zirzəmi və yeraltı anbarlarda
Меню