El-kha construction 2011 2014 ilərdə inşaat kimyəvilerinin satişı ile meşqul olmuşdur. İnşaat bazarında bu məhsulların doğru tətbiqinə daha çox ehtiyac olduğundan 2014-2018 illerdə müxtəlif formalarda bir çox layihələrin ərseye gəlməsində iştirak etmişdir.2019-cu ildən başlayaraq  ” ELKHA Construction MMC ” adı altında fəaliyətini davam etdirməkdədir . Hazırda bir neçe yerli ve xarici istehsalçılarla əməkdaşlıq etməkdədir.