Karbon Fiber ilə Gücləndirmə
• Dizayn asan və səmərəlidir. Amerika və Avropa dizayn normalarında standart hesablama metodları mövcuddur.
• Fərqli fiziki tələblər üçün, fərqli kompozit vəsaitlərin istifadə imkanları vardır.
• Paslanmır və maqnit sahəsi əmələ gətirmir
• Tikililərdə mövcud proseslərə maneə törətmədən, istehsalatı dayandırmadan gücləndirməni tətbiq etmək mümkündür.
• Tətbiq və istifadə asanlığı vardır.
• Tətbiq zamanı mürəkkəb maşın və avadanlıqlar tələb etmir.
• İstənilən növ səthə tətbiq edilə bilər
• Baxım tələb etmir.
• Betonun elastik yük götürmə qabiliyətini artırır
• Betonun xarici təsirdən əmələ gələn aşınmaları tamamilə dayandırır
• İstifadə olunduğu yerə möhkəmlik verir və ovulmanın qarşısını alır
• Betonda dinamik yükdən əmələ gələn yorğunluğu azaldır
• Elastikdir hər formada olan səthə tətbiq oluna bilir
• Betonu dəlmədən epoksid yapışdırıcı ilə yapışdırılır
• Polad lövhəyə nisbətən yüngüldür, lakin çəkmə dayanıqlığı ondan 5-10 qat daha çoxdur
• Korroziyaya uğramır
• Kimyəvi maddələrə qarşı dayanıqlıdır
Меню